Kerkenpad Oost-Groningen

Westerlee

Sint Joriskerk
Hoofdweg 87

De Hervormde kerk uit 1776 is in 2010 in het bezit gekomen van de Stichting Sint Joris Kerk.
Bijzonderheden: een mooi van Oeckelen orgel uit 1873.

10 juni
Waarschijnlijk geheel 2017 in restauratie; derhalve niet te bezoeken...

meer informatie over de kerk