Kerkenpad Oost-Groningen

Scheemda

De Ontmoeting
Kerklaan 32

Modern kerkgebouw uit 2010 met daarnaast nog de voorgevel en toren van de oude kerk.
Het oude orgel (1872) en de preekstoel (1636) hebben een plaats in de nieuwe kerk gekregen.

10 juni
Elk jaar is er tijdens het Kerkenpad Oost-Groningen een tentoonstelling in de kerkzaal.
Twee jaar geleden betrof het kunst gemaakt door gemeenteleden, vorig jaar kon men verzamelingen van gemeenteleden bewonderen.
De tentoonstelling van dit jaar laat voorwerpen zien die dierbaar zijn voor de eigenaar, dierbaar vanwege de herinnering aan een dierbaar persoon of fijne gebeurtenis.
Het draait in de tentoonstelling om het verhaal àchter het voorwerp.
De voorwerpen met het verhaal zijn afkomstig van gemeenteleden.
Tijdens de kerkdienst van zondag 11 juni zal ds. A. Baan aandacht besteden aan de tentoonstelling in een dienst waarin het begrip "dierbaar" centraal staat.

In de consitorie hangt een mozaïek.
Het is meegenomen uit de voormalige geref. kerk, de Poststraatkerk, toen die verkocht werd en de nieuwe kerk werd betrokken.
Het mozaïek laat bijbelse hoogtepunten zien, zoals de schepping, zondeval, zondvloed, wetgeving, geboorte - kruisiging - opstanding en hemelvaart van Christus, pinksteren en wederkomst van Jezus.
Toen de Poststraatkerk in 1960 gereed was, is het mozaïek ontworpen door een jeugdleider, Siep de Gries, en gemaakt door de toenmalige jongensclub.
Het kwam in de kerkzaal te hangen.
Na al die jaren zijn de kleuren nog prachtig en maakt het indruk door de vloeiende overgangslijnen.

Het orgel mag vandaag bespeeld worden.
Wel graag de ouderdom van het orgel in acht nemen en na het spelen het orgel weer 'uit' doen.

meer informatie over de kerk